Reactie op nieuws Heyavel TV-oost juli 2020.

13 Juli 2020

Reactie op nieuws Heyavel TV-oost juli 2020.

Enkele argumenten die niet werden opgenomen in de reportage.

Woonwagenterrein in De Klinge:

Enkele argumenten die niet werden opgenomen in de reportage.

 

Nieuwsuitzending TV-oost Heykavel juli 2020

 

Voor alle duidelijkheid: het gaat om 2 aspecten: het subsidiedossier en de omgevingsvergunning.

Het gemeentebestuur heeft van N-VA minister Diependaele de beslissing ontvangen dat hij ‘momenteel’ geen subsidie kan geven voor de ontwikkeling van het woonwagenterrein. Een subsidie die door zijn voorganger, mevrouw Homans, nochtans principieel was goedgekeurd.

Het argument is de tegenspraak tussen twee stukken uit het subsidiedossier. De betonnen constructie voor de pergola was in het oorspronkelijke ontwerp opgenomen maar niet in de omgevingsvergunning. Het bestuur volgde in de vergunning immers het advies van de omgevingsambtenaar waarin de pergola niet werd opgenomen.

De beslissing van de minister betreft dus de samenstelling van het dossier en niet locatie van het woonwagenterrein.

Eigenaardig in de brief van Diependaele is dat hij enkel verwijst naar een vooradvies van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Wonen en niet naar een advies van het agentschap Wonen dat volgens de procedure de adviserende instantie is.

De mogelijkheid bestaat alleszins om een aangepast dossier in te dienen. Het bestuur zal dit doen.

 

Een ander zaak is de omgevingsvergunning en dit betreft wel de locatie van het woonwagenterrein. Hiertegen werd door 2 personen bij de deputatie beroep aangetekend.  2 is aanzienlijk minder dan de ongeveer 350 bezwaren die in het kader van het openbaar onderzoek werden ingediend, (en geen 750, volgens een potsierlijke overdrijving). Een 340-tal waren bovendien identiek.

De deputatie zal in beroep dus een uitspraak doen. Zoals in andere dossiers wordt door het bestuur beroep gedaan op een advocaat voor juridische ondersteuning  in de te volgen procedure. So what?

 

Verder blijven we van oordeel dat, ondanks de gewijzigde planologische voorwaarden, de Heykavel een geschikte locatie is voor het woonwagenterrein. De huidige plaats aan de Reinakker is dat niet. Een aantal bewoners in de Heykavel hebben recht op permanente bewoning. Met de aanleg van de infrastructuur voor het woonwagenterrein kunnen de voorzieningen, zoals waterleiding, voor deze bewoners ook worden uitgebreid.