Het Kompas

29 November 2022

Het Kompas

De saaie parkeerplaatsen die verdwijnen, worden vervangen door enkele nieuwe parkeerhavens die zullen aangelegd worden in waterdoorlaatbare grasbetontegels.

Gemeente gaat schoolomgeving "Het Kompas" verkeersveiliger en klimaatvriendelijker inrichten.Elk jaar wordt er in onze gemeente een schoolomgeving verkeersveiliger ingericht, binnenkort komt de schoolomgeving Kompas aan de beurt, met subsidies van de Vlaamse overheid.
Hier zal maximaal worden ingezet op het ontharden, verkeersveiliger en aangenamer maken van de buurt.
De parkeerplaatsen en de verharding ertussen verdwijnen grotendeels en worden vervangen door een groene omgeving/parkzone waarin paden zullen worden voorzien in een halfverharding.
De saaie parkeerplaatsen die verdwijnen, worden vervangen door enkele nieuwe parkeerhavens die zullen aangelegd worden in waterdoorlaatbare grasbetontegels.
In de ontharde zone worden bomen geplant en wadi's aangelegd.


In deze voor overstromingen zeer kwetsbare wijk is iedere druppel die we uit
de riolen kunnen houden en tussen de nieuwe aanplantingen laten infiltreren heel belangrijk stelt Erik Rombaut.(Groen), schepen voor waterbeheer en groenvoorziening.


Er zal binnenkort een bestek opgemaakt worden dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden.