Groen kandidaat voor bouwmeesterscan ?

02 Februari 2018

Groen kandidaat voor bouwmeesterscan ?

Voor de nieuwe legislatuur liggen er op ruimtelijk vlak veel uitdagingen op ons te wachten: de waterhuishouding, kernverdichting, bestaande en potentiële lintbebouwing, woonuitbreidingen, betonstop, enzovoort. 

Het zal zaak zijn om kordaat en met kennis van zaken belangrijke knopen door te hakken. Een belangrijk hulpmiddel daartoe wordt nu voorgesteld door de Vlaamse Bouwmeester: de zogenaamde Bouwmeester Scan. De Bouwmeester Scan is een nieuwe tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Doel is de gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck zegt het zelf zo: 'Wij helpen de gemeenten om te plannen voor plaats: ruimte voor mens en natuur in een leefbaar klimaat." 
Gezien de uitdagingen die ons wachten, zou het wenselijk en niet meer dan logisch zijn dat ook Sint-Gillis-Waas zich kandidaat stelt voor de Bouwmeester Scan. De inschrijfprocedure loopt van 22 januari tot 12 februari.

Vragen aan de Burgemeester en bevoegde schepen voor Ruimtelijke Ordening:

- Ziet het college hierin ook opportuniteiten?
- Zal Sint-Gillis-Waas zich inschrijven voor de Bouwmeester Scan?

Tom Ruts
Gemeenteraadslid Sint-Gillis-Waas