Fietszone schoolomgeving Eeckberger in Het Kalf.

07 September 2021

Fietszone schoolomgeving Eeckberger in Het Kalf.

Gemeente Sint-Gillis Waas voert een eerste fietszone in op haar grondgebied.                  

De bevraging over de proefopstelling tussen 1 mei tot 31 augustus 2021 in de schoolomgeving Eeckberger (tKalf) leverde liefst 36 reacties op. Duidelijk werd dat er over de drie vragen die werden voorgelegd een ruime consensus bestaat bij de buurtbewoners en bij de betrokkenen van de school

  • 24/36 van de bevraagden is helemaal of eerder akkoord met het statuut ‘fietsstraat’ in de buurt, gekoppeld aan een parkeerverbod langs de linkerzijde van de straat.
  • 22/36 van de bevraagden is helemaal of eerder akkoord met de enkele richting voor het gemotoriseerd verkeer in de Stroperstraat tussen de Eeckbergstraat en de Zavelstraat.
  • 21/36 van de bevraagden is voorstander van het behoud van het verkeer in dubbele richting in het stukje Eeckbergstraat tussen de Stroperstraat en de Kluizendijkstraat.

 

Op basis van deze resultaten besliste het college van burgemeester en schepenen om vanaf 1 september 2021:

 

  • Een fietsstraat zone af te bakenen in het gehele gebied tussen de fietssnelweg F411 en de Kluizendijkstraat-Klingedijkstraat.
  • Verkeer in enkele richting te voorzien voor gemotoriseerd verkeer in de Stroperstraat, tussen de kruispunten met de Eeckbergstraat en de Zavelstraat, in de richting van de Zavelstraat;
  • Het parkeerverbod uit de proefopstelling in de Eeckbergstraat, de Stroperstraat en de Zavelstraat definitief te maken en nog beter te visualiseren;
  • Opnieuw gemotoriseerd verkeer in twee richtingen toe te laten in de Eeckbergstraat tussen de Kluizendijkstraat en de Stroperstraat.

 

Deze nieuwe verkeersborden werden dan ook voor het eerst in Sint-Gillis Waas toegepast”, geeft schepen van mobiliteit Erik Rombaut (Groen-Vooruit) nog mee. Fietsers mogen niet ingehaald worden in deze gehele zone én de snelheid in deze ruime schoolomgeving blijft tot 30km/u beperkt.

 

GSW op facebook

 

Ik wil meepraten.