Fietsstraatjes in De Klinge

27 November 2020

Fietsstraatjes in De Klinge

Fietsstraatjes in De Klinge /HogenakkerstraatEen eerste stap naar een veiligere fietsontsluiting van De Klinge.   Regelmatig geven fietsers aan dat ze de rotonde Bergstraat/ Hogenakkerstraat/Klingedijkstraat als gevaarlijk ervaren. Want hoewel fietsers er altijd voorrang hebben op al het verkeer, is de kans op dode hoekongevallen er reëel. Daarom werden eerste maatregelen genomen met als doel op termijn alle fietsverkeer te verwijderen van deze rotonde. De twee korte stukjes fietsstraat (blauw ingekleurd op de luchtfoto) werden recent ingericht. Ze zorgen voor een veiliger fietsverbinding voor scholieren en recreanten van en naar defietssnelweg Hulst /Sint-Niklaas en de Stropersbossen. Niet langer moeten fietsers de rotonde gebruiken. De volgende stappen hangen samen met de geplande herinrichting van de Hogenakkerstraat. Bij de herinrichting van de Hogenakkerstraat zal rekening gehouden worden met een goede en veilige verbinding naar het spoorwegpad F411.    Meer informatie via [email protected] en [email protected]    Volg Groen Sint-Gillis-Waas