Fietssnelweg F411 van Sint-Niklaas naar Hulst.

24 Januari 2022

Fietssnelweg F411 van Sint-Niklaas naar Hulst.

  De Provincie Oost-Vlaanderen start heel binnenkort met de rooiwerkzaamheden, het hakhoutbeheer en een aantal andere voorbereidende werken in het kader van de broodnodige verbreding en verbetering van de fietssnelweg F411 tussen de E34 en de Nederlandse grens. 

Deze werkzaamheden vormen de eerste fase van de opwaardering van dit gedeelte van de F411 en zullen afgerond zijn vóór het begin van het broedseizoen op 1 maart. Fase 2 van de werken  - de eigenlijke aanleg van de fietssnelweg - wordt uitgevoerd later dit jaar.

 

 

Het traject van 3 kilometer door het natuurreservaat Stropersbos vormt een  belangrijk onderdeel van de fietssnelweg F411 van Sint-Niklaas naar Hulst. Na enkele optimalisaties, in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos maar ook met de Dienst Erfgoed van de Vlaamse Overheid, verkreeg de Provincie Oost-Vlaanderen heel recent een nieuwe omgevingsvergunning voor de opwaardering van de fietssnelweg, waarbij ervoor gekozen werd om het kwetsbare natuurgebied nog meer te vrijwaren en de meest waardevolle bomen te behouden  – in het bijzonder in het deel tussen de Koningsstraat en de Buitenstraat.

 

Het vernieuwde fietspad wordt drie meter breed en als nieuwe verharding werd in overleg met Dienst Erfgoed uiteindelijk gekozen voor een asfaltverharding voorzien van een comfortabele toplaag. Voor de bomen die gerooid moeten worden, worden op andere plekken zones voor compensatie met inheemse hoogstammige bomen voorzien. (onder meer zomereik, haagbeuk, winterlinde, ….) Bij de aanleg van de verharding zal een worteldoek voorzien worden aan de randen om worteldruk te voorkomen. Aangezien het fietspad door kwetsbaar natuurgebied loopt, wordt geen verlichting geplaatst op het traject. De kruispunten krijgen wel heldere puntverlichting en er komen reflectoren en een midden-belijning om fietscomfort ook  in donkere uren te garanderen.

 

Quote Erik Rombaut, schepen van Mobiliteit, Waterbeheer, Groenbeheer en biodiversiteit:

 

Steeds meer fietsers ontdekken de fietssnelweg tussen de Nederlandse grens via Sint-Gillis-Waas richting Sint-Niklaas, zowel voor functioneel gebruik naar school of werk als voor recreatief gebruik. Ook wandelaars vinden in grote getale hun weg naar de fietssnelweg om te genieten van de rust in het Stropersbos.

 

Quote Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit:

 

We hebben alles op alles gezet om de kwetsbare natuur in het Stropersbos maximaal te vrijwaren en ik durf zeggen dat we daar ook in geslaagd zijn. Door de opwaardering van de fietssnelweg hopen we dat nog meer mensen voor de fiets en voor dit mooie traject kiezen en de auto aan de kant te laten!