Provinciale regelgeving fietssnelweg F411 Sint-Niklaas-Hulst.

18 Maart 2021

Provinciale regelgeving  fietssnelweg F411 Sint-Niklaas-Hulst.

Gemeente Sint-Gillis Waas past provinciale regelgeving toe op de fietssnelweg F411 Sint-Niklaas-Hulst   De Provincie Oost-Vlaanderen wil meer woon-school en woon-werk verkeer uit de auto halen. Daartoe wordt er onder meer geïnvesteerd in de aanpassing en de verbreding van de fietssnelwegen, ook in Sint-Gillis Waas. In de gemeente zijn er twee fietssnelwegen die elkaar kruisen. De F411 van Sint-Niklaas naar Hulst en de F41 van Zelzate-Stekene-Sint-Gillis-Beveren naar Antwerpen. De provincie vroeg aan alle gemeenten om de toegang tot deze fietssnelwegen te verruimen door ook bromfietsen klasse A en klasse P (de zogenaamde pedelecs) erop toe te laten.  Bromfietsen klasse A rijden maximum 25km/u maar ze maken wel lawaai. Pedelecs halen maximaal 45 km/u. Het gemeentebestuur begrijpt dat een gemeente-overschrijdend uniform toegangsbeleid over de hele lengte van de fietssnelwegen F411 en F41 uiteraard noodzakelijk is. Ook de stad Sint-Niklaas besliste principieel gunstig en zal de borden op de F411 aanpassen. Op de F4 (Antwerpen-Gent, langs de spoorlijn) zijn zowel pedelecs als klasse A brommers al veel langer toegestaan. Het college heeft dan ook beslist om deze uniformiteit ook in Sint-Gillis Waas aan te houden. De gemeente is evenwel niet onverdeeld gelukkig met deze aanpassing. Vooral in het noordelijk gedeelte van de gemeente maken ook veel wandelaars gebruik van deze route én is de natuurwaarde (stilte) in het Stropersbos erg groot. Ook daar brommers klasse A  toelaten vindt het gemeentebestuur een probleem. Tegelijk heeft de gemeente nogmaals aangedrongen bij de provincie om versneld werk te maken van de verbreding en verbetering van deze veel te smalle en daardoor onveilige fietssnelwegen. Het meest slechte gedeelte ten noorden van de E34 doorheen de Stropersbossen naar Nederland zal nog dit najaar 2021 worden aangepakt.  Deze lente wordt er een projectstuurgroep gepland met de provincie over deze heraanleg. Daar zal de gemeente ervoor pleiten om de bromfietsen klasse A vanaf de E34 te verwijzen naar de Kluizendijkstraat, die parallel loopt aan de F411. Zo kan de stilte en rust in het natuurgebied De Stropers op de F411 op Belgisch én Nederlands grondgebied gevrijwaard worden. Voor het zuidelijk gedeelte tussen E34 en Sint-Niklaas hebben beide gemeenten een samenwerkingsakkoord opgesteld, zodat binnenkort een studiebureau de voorbereidende plannen kan opmaken, ten behoeve van een versnelde procedure bij de provincie.  

 

Meer informatie: [email protected]