Heraanleg fietssnelweg De Route.

31 Januari 2021

Heraanleg fietssnelweg De Route.

Het behoud van bomen is op zich uiteraard een goede zaak. Keerzijde is het opstarten van een nieuwe procedure en bijkomende vertraging. Bij regen ligt het fietspad er slecht bij met plassen en modder. Weinig comfortabel voor de gebruikers.  Heraanleg fietssnelweg De Route loopt nogmaals vertraging op.     Op 4 maart 2019 werd door het college een gunstig advies verleend voor de aanleg van de fietssnelweg F411 (De Route) voor het deel tussen de E34 en de grens met Nederland. Met de omgevingsvergunning werd een evenwicht gevonden tussen de verschillende belanghebbenden: veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers, beperkte impact op het natuurgebied De Stropers, geen schade aan de erfgoedwaarde van het beschermd cultuurhistorisch landschap en respect voor de landbouwbelangen. De nieuw aan te leggen fietssnelweg heeft een breedte van 3.00m en een lengte van ca. 3km. De bestaande verharding zou dienen als fundering waarop een toplaag met kalksteenslag en gebroken dakpannen met een gemodificeerd bindmiddel zou worden aangebracht. 149 bomen zouden op ganse tracé gerooid of als hakhout afgezet worden. Ter compensatie  wordt een heraanplant voorzien met inheemse hoogstambomen, zoals zomereik, zwarte els, haagbeuk, winterlinde, tamme kastanje. De realisatie van de werken door de provincie (als bouwheer) was voorzien in 2020. Er volgde een eerste uitstel: de werken zouden in het voorjaar van 2021 starten Nu volgt een volgend uitstel: de werken kunnen pas uitgevoerd worden in 2022. Reden is dat er bijsturingen zijn gebeurd na een plaatsbezoek door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het bleek dat er nog enkele optimalisaties aan het traject van circa 3 kilometer mogelijk waren. Door een deel van het tracé met 1,8 m op te schuiven kunnen tientallen bomen gevrijwaard worden in het laatste deel van het traject tussen de Koningsstraat en de Buitenstraat.Deze wijzigingen hebben als gevolg dat er een nieuwe omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.   Het behoud van bomen is op zich uiteraard een goede zaak. Keerzijde is het opstarten van een nieuwe procedure en bijkomende vertraging.   Quote Herwin De Kind, schepen van Omgeving, Klimaat en Leefmilieu: “In het zicht van de verbetering die het provinciebestuur snel zou gaan uitvoeren aan de F411 door het Stropersbos, hebben we als gemeentebestuur afgezien van verdere onderhouds- en herstelmaatregelen tot nu toe op dit tracé. Bij regen ligt het fietspad er slecht bij met plassen en modder. Weinig comfortabel voor de gebruikers. We steken onze ontgoocheling over de vertraging van de werken dan ook niet onder stoelen of banken.”   Filmpje TV-Oost.   De planning is nu als volgt. De provincie hoopt tegen september een nieuwe omgevingsvergunning te verkrijgen. De voorziene uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 180 werkdagen. Aangezien de noodzakelijke rooiwerken in het Stroperbos slechts uitgevoerd kunnen worden vanaf midden november, is het einde van de werken voorzien midden 2022. De provincie stelt samen met de verschillende partners alles in het werk om tot een vlotte uitvoering van de werken te kunnen overgaan.     Meer info: Herwin De Kind Steeds als eerste op de hoogte: Infoformulier.