Greet en Erik, lijsttrekkers "Meerdangroen".

05 Juli 2024

Greet en Erik, lijsttrekkers

Groen Sint-Gillis-Waas heeft beslist dat fractieleider Greet Van Moer en schepen Erik Rombaut samen de lijst zullen trekken. Een gedeelde eerste plek kan wettelijk (decretaal) niet. Greet Van Moer is daarom de nummer één, Erik Rombaut krijgt de tweede plek. "We zijn co-lijsttrekkers en voeren campagne als team. We stappen gezamenlijk en gelijkwaardig naar de kiezer”.

Groen Sint-Gillis-Waas trekt als “Meerdangroen” naar verkiezingen met duo lijsttrekkers Greet van Moer en Erik Rombaut.

 

Het is de eerste keer sinds 2006 dat Groen opnieuw alleen naar de kiezer trekt in Sint-Gillis-Waas. De voorbije drie bestuursperiodes was er een gemeenschappelijke lijst  met het toenmalige SP.A, nu Vooruit.
Een jaar geleden hebben CD&V en Vooruit besloten om samen naar de kiezer te gaan. Een voldongen feit waarmee we werden geconfronteerd. Ondanks deze koude douche besloot Groen de coalitie met CD&V verder te zetten en het bestuursakkoord verder uit te voeren.
Het werk is nog lang niet af. We  hebben wel onze stempel op het beleid kunnen drukken. Dit willen we in de volgende legislatuur verder zetten.

Momenteel werken we aan ons programma en de samenstelling van de lijst. We hebben nu 27 plaatsen ter beschikking dus voldoende ruimte om nieuwe kandidaten aan te trekken. Er hebben zich reeds onafhankelijken aangemeld om samen een groenlinks progressief programma uit te werken. Vandaar ook dat we onder de naam ‘Meerdangroen’ aan de verkiezingen zullen deelnemen. ‘Meer dan groen’ als meer dan leden van de partij Groen en een beleid dat naast groen ook ecologisch en sociaal is.

Groen Sint-Gillis-Waas heeft beslist dat fractieleider Greet Van Moer en schepen Erik Rombaut samen de lijst zullen trekken. Een gedeelde eerste plek kan wettelijk (decretaal) niet. Greet Van Moer is daarom de nummer één, Erik Rombaut krijgt de tweede plek. "We zijn co-lijsttrekkers en voeren campagne als team. We stappen gezamenlijk en gelijkwaardig naar de kiezer”.

Greet Van Moer, leerkracht in Leefschool De Sterappel én met een groen hart geboren, vulde na enige aarzeling 6 jaar geleden de lijst van Groen aan.  Vanop de 19de plaats kon ze een zitje in de gemeenteraad bemachtigen.   Ze startte de voorbije bestuursperiode als gemeenteraadsvoorzitter.  Na 3 jaar ruilde ze haar zitje om en werd gemeenteraadslid en fractieleider van Groen.  Ze wil als lijsttrekker opnieuw  haar rol spelen op lokaal niveau.  Ze profileert zich onder andere in de thema’s: onderwijs, diversiteit, jeugd, sport, sociale cohesie en gezonde leefomgeving. 

Erik Rombaut werd als lijstduwer toch verkozen als raadslid in de gemeenteraad in 2018. In 2020 werd hij schepen van mobiliteit, waterbeheer, groenvoorziening en biodiversiteit. Hij studeerde biologie aan de UGent en heeft een lange loopbaan in het universitair en hoger onderwijs achter de rug als docent ecologie, milieukunde en klimaatverandering. Hij stelt zich deze keer opnieuw kandidaat als duo-lijsttrekker voor Meerdangroen. Sint-Gillis Waas verder wapenen tegen de klimaatverandering is zijn grootste bekommernis.

Herwin De Kind, sinds 2005 gemeenteraadslid voor Groen en nu schepen  van omgeving, leefmilieu, klimaat en dierenwelzijn zal de plaats van lijstduwer innemen.
Meer nieuws volgt later.

Meerdangroen