Onze gemeente is drie fietsstraten rijker

14 December 2023

Onze gemeente is drie fietsstraten rijker

Onze gemeente is drie fietsstraten rijker.

 De fietsstraat of fietszone moet samenvallen met het (boven)gemeentelijk fietsnetwerk: Het gaat bij voorkeur over straten met veel fietsverkeer en beperkt gemotoriseerd verkeer. Borden en markeringen ondersteunen dat sedert afgelopen week en bevestigen het wettelijk karakter als fietsstraat. In fietsstraten is de maximum snelheid (ook voor fietsers) beperkt tot 30km/u en mogen fietsers niet worden ingehaald.

 

1.Het gedeelte Heerweg dat de verbinding vormt tussen de fietssnelweg F411 en Doornstraat/Gaversstraat , fungeert als een bekend en druk verzamelpunt voor scholieren die in Sint-Niklaas naar school gaan.

2.De Koningstraat in De Klinge vormt de verbinding tussen F411 en Hogenakkerstraat + verder richting Kieldrecht (en de Antwerpse haven via de Koningsdijk) en heeft een functie als ‘op- en afrit’ van de F411. Deze fietszone sluit aan op de bestaande fietsstraatjes rond het huidige rondpunt.

3.De nieuwe fietsstraat Koningsdijk vormt verbinding tussen het fietspad op de Koningsdijk naar het centrum Kieldrecht en naar de Antwerpse haven. Deze is in het mobiliteitsplan aangeduid als onderdeel van het gemeentelijk fietsroutenetwerk en voldoet aan criterium hoge intensiteit fietsers (vooral recreatief maar meer en meer ook functioneel naar de haven) en lage intensiteit auto’s (doodlopende straat).

 

De laatste twee fietsstraten maken deel uit van de hoogwaardige fietsverbinding die de gemeente wenst uit te werken tussen de F411, via Koningsstraat/Hogenakkerstraat/Koningshoeveweg/Oude Molenstraat/Fort Bedmarstraat naar de Koningsdijk en in de richting Kieldrecht/Haven.

 

https://www.groen.be