Dossier Sint-Niklaasstraat

29 Juli 2021

Dossier Sint-Niklaasstraat

N-VA pleit voor onteigeningen, voor meer overstromingen en voor grote vertraging in het dossier Sint-Niklaasstraat.  

Het door de meerderheidspartijen goedgekeurde ontwerp bevat een opdeling van het openbaar domein van de Sint-Niklaasstraat in een ca 6 meter brede zone voor het autoverkeer. Daarvan gescheiden door groen, hagen of infiltratiegreppels, is er een aparte zone voorzien voor het langzaam verkeer met een 3 meter breed dubbelrichting fietspad en vaak nog een aansluitend voetpad tot 1,5 meter breed.

 

Dat is zondermeer een formidabele stap vooruit voor het ‘traag verkeer’, voor het groen en voor de infiltratie van hemelwater in de strijd tegen wateroverlast. Zo bevat dit ontwerp ruim 1800 m² minder water-ondoorlatende verharding in vergelijking met de bestaande toestand. Heel belangrijk, want het klimaatpact dat door de Vlaamse Regering aan de gemeenten wordt voorgelegd, vraagt aan de gemeenten minimaal één m² per inwoner te ontharden, voor onze gemeente dus bijna 20.000 m² (2ha)

 

De N-VA Sint-Gillis-Waas blijft echter pleiten voor twee aparte fietspaden aan beide zijden van de Sint-Niklaasstraat. Daar is om te beginnen simpelweg géén ruimte voor beschikbaar. Onvermijdelijk betekent dat onteigeningen in voortuin- stroken van vele woningen in de Sint-Niklaasstraat. Het geschatte financieel plaatje daarvan (administratie én onteigeningskosten zelf) overstijgt ruim de mogelijks gemiste fietspadsubsidies. Het onvermijdelijke tijdverlies en vertraging van de werken daardoor is onverantwoord.

 

Bovendien leert een ruwe schatting dat dit N-VA voorstel een bijkomende ondoorlatende verharding betekent van minimaal 2200 m². Als men weet dat elke m² extra verharding op jaarbasis minstens 70 emmers extra water in de riolering pompt, betekent die bijkomende verharding méér wateroverlast en nog verder toenemende risico’s op overstromingen.

 

Samengevat pleit NV-A Sint-Gillis-Waas dus voor onteigeningen van private tuinen, voor méér overstromingen en voor grote vertraging in het dossier Sint-Niklaasstraat. De NV-A Sint Gillis Waas pleit dus voor de verleden tijd.

Groen-Vooruit vindt dit onverantwoord en heeft daarom met veel enthousiasme deze plannen voor een toekomstbestendige Sint-Niklaasstraat mee goedgekeurd.

 

Extra info

 

 GSW op twitter

GSW op instagram