Coalitie van CD&V en Groen-sp.a vraagt constructievere samenwerking met N-VA

03 Mei 2019

Coalitie van CD&V en Groen-sp.a vraagt constructievere samenwerking met N-VA

Coalitie van CD&V en Groen-sp.a vraagt constructievere samenwerking met N-VA.

De laatste gemeenteraden werden telkens bijkomende punten aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd vanuit de N-VA fractie. Dikwijls waren dit punten waar het huidig beleid reeds mee aan de slag was, of punten die verder onderzoek vereisten. Wegens de te krappe termijn is het dan ook niet mogelijk om mee te gaan in de aangebrachte punten.
De coalitie van CD&V en Groen-sp.a doet een oproep aan de oppositie om op een constructievere manier te werk te gaan. De gemeenteraad heeft twee commissiezittingen geïnstalleerd, waar de punten van de gemeenteraad uitvoerig ter voorbereiding behandeld worden. Helaas maakt de oppositie van deze commissies geen gebruik om hun aangebrachte punten te duiden.
De coalitie wil dan ook vragen om gebruik te maken van deze commissies, in plaats van meteen beslissingen op de gemeenteraad te brengen. Omdat op de gemeenteraad nog niet altijd een volledig zicht is op de consequenties van de punten, is het moeilijk om aangebrachte punten goed te keuren.
De coalitie doet dan ook een oproep om aangebrachte beslissingen eerst te bespreken in commissies, waarna ook de administratie de voorstellen kan aftoetsen. Wanneer ze dan volledig uitgewerkt en gerijpt zijn, kunnen ze ter stemming gebracht worden op de gemeenteraad.