Bijenvriendelijker graslandbeheer in Sint-Gillis-Waas.

05 Mei 2020

Bijenvriendelijker graslandbeheer in Sint-Gillis-Waas.

Van soortenarme gazons naar bloemenrijke graslanden.Naar een natuurvriendelijker graslandbeheer in onze gemeente Sint-Gillis-Waas.  

Iedereen heeft er over gehoord. Het gaat écht niet goed met de bijen, maar ook niet met de vlinders
en met zovele andere insecten.

Biologen wijzen al lang naar giftige bestrijdingsmiddelen in onze leefomgeving als één van de belangrijke oorzaken. Daarnaast wordt gewezen op een enorme afname van wilde bloemen als nectar leveranciers, als schuilplaats en als voedselbron voor talrijke insecten.


Kortom het is hoog tijd om het tij te keren.

Door het heel frequente grasmaaien kunnen bloemen immers niet tot bloei komen. Maar ook zijn heel kort gemaaide grasmatten erg gevoelig voor zonnebrand. U merkte het ook hoe in de afgelopen drie erg droge zomers heel veel gazons verschroeid werden, wellicht ook bij U thuis. Hooilanden met veel bloemen hebben daar minder last van: de hoger uitgegroeide planten beschaduwen elkaar.

     

Het is daarom dat het Schepencollege van onze gemeente heeft beslist om waar het mogelijk is, ook in onze landelijke gemeente het strakke gazonbeheer te verlaten. Vorig jaar 2019 werd daartoe een proefproject opgestart op de graslanden op onze Welzijnscampus Sint-Helena. Langs de(wandel)wegen, langs de parkeerplaatsen en fietspaden werd een strook van één meter nog steeds frequent gemaaid, zodat het geheel er verzorgd blijft uitzien. Maar de rest van het grasland werd pas in het najaar voor het eerst afgemaaid en opgeruimd, nadat de planten bloemen, nectar, vruchten én zaden konden produceren. Al meteen viel de kleurenpracht ook mensen op. We kregen lovende reacties van velen, maar ook onbegrip en kritiek. Inderdaad moeten velen het kleurrijke nieuwe beeld wat gewoon worden. De insecten reageerden wel meteen, op zonnige dagen wemelde het er
van vlinders, kevers, hommels en bijen.


Het proefproject op de Sint-Helena campus werd geslaagd bevonden. Tijd dus om dit hooilandbeheer in 2020 verder uit te rollen over onze steeds bloemrijkere gemeente. Dus wordt van dit voorjaar af, de volgende jaren langs steeds meer bermen en graslanden de eerste meter nog steeds heel kort gehouden, de rest wordt ongemoeid gelaten tot in de herfst. Dan pas volgt een volledige maaibeurt.
Uiteraard primeert de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid voor weggebruikers altijd.

Hopelijk wordt U ook een supporter en een fan van deze nieuwe aanpak en levert de bloemenvriendelijke aanpak een fraai beeld op. Wij wachten met ongeduld op Uw foto’s. Stuur ze naar [email protected] met vermelding van waar je de foto hebt genomen. Wie weet maak je kans op een publicatie in ons gemeentelijk informatieblad én maak je kans op een leuke attentie.


Met vriendelijke groeten,

Erik Rombaut


Schepen van Mobiliteit, Waterbeheer, Groenvoorziening en Biodiversiteit
0486 05 26 34, [email protected]

#groensintgilliswaas #sintgilliswaas #deklinge #meerdonk #sintpauwels #groen #SGWerkenVoorU