Aanplanting bomenrijen

18 April 2020

                        Aanplanting bomenrijen

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas is begonnen met de aanplanting van de beloofde bomen(rijen). Twee kilometer bomenrijen werden dit voorjaar alvast aangeplant.

We starten met een citaat uit het bestuursakkoord van onze gemeente:

‘ Het bestuur zal een versnelling hoger schakelen voor het aanplanten van veel meer
streekeigen bomen en groen langs straten, op pleinen en voor de uitbreiding van bossen
waar zich mogelijkheden voordoen (het geboortebos vormt een eerste stap) ‘.


Bomen werken als natuurlijke airco, ze brengen verkoeling door schaduw en door
verdamping. Op talrijke plaatsen hebben we bomen afgelopen zomer geapprecieerd, bij
temperaturen van meer dan 40°C, een voorproefje van wat klimaatverstoring ook voor onze gemeente in petto heeft….


Intussen worden er ook meer inspanningen gevraagd van de gemeenten door de Vlaamse
overheid én door de Europese Unie. Op Europees niveau is recent een zogenaamde ‘Green
Deal’ afgesproken in de strijd tegen de klimaatverandering. Liefst 2 miljard bomen zullen de
komende 5 jaren in de Europese grond worden geplant. Ook onze gemeente zal zijn deel
opnemen. Aan het Polderbestuur van het Land van Waas is trouwens door het
gemeentebestuur gevraagd om hààr deel van de bomen aan te planten, verder overleg met
het Polderbestuur daarover volgt.
Onze gemeentelijke groendienst is deze winter alvast enthousiast van start gegaan. Wat
volgt is een greep uit de jongste realisaties. Het gaat over een totale lengte aan bomenrijen
van iets meer dan 2 kilometer.
 
  

straat
Soorten
+/- aantal
+/- Lengte meter
Holdamstraat linde 25 250
Heerweg Zwarte populier 13 130
Klokputwegel  zomereik  17  170
Groenstraat linde 18 180
Turkeyenstraat zomereik 10 100
Warandewegel  Gewone beuk 21 180
Pompstraat  es  19 330
Boerenkrijglaan  esdoorns,
haagbeuken, linden en
zoete kerselaars
60 650
Laarstraat wegel Zwarte els 5 50


Daarnaast werden op talrijke andere plaatsen nieuwe solitaire bomen aangeplant en ook talrijke
dode bomen (droogte van vorige zomer !) vervangen.
- Zo verschenen er alvast drie nieuwe linden aan de kerk van Meerdonk. Daar wordt volgend
plantseizoen nog verder aangeplant en zal ook de stokoude Moerbeiboom bij het Chirolokaal
vervangen worden. Die moest helaas gekapt worden, omwille van dreigende stormschade.
- Zo werden In Sint-Pauwels enkele dode essen vervangen in de Feuselsdreef, gekapte
knotwilgen vervangen door populieren en een haagbeuken haag in de Sterrenwegel. Helaas
dient aan de Rooman molen een oude treurwilg die erg ziek was, gekapt te worden. Ook
deze zal later uiteraard passend worden vervangen.
- Zo werden in De Klinge de bomen bedoeld voor het geboortebos, waarvan de aanplant werd
uitgesteld door de Covid19 crisis, toch nog aangeplant door onze groendienst. Een nieuwe
datum voor de verdere aanplanting van het geboortebos werd intussen vastgesteld: dat
wordt 21 november 2020. Hou alvast die datum vrij !
Intussen is de Gemeentelijke Groendienst trouwens volop bezig om het volgende plantseizoen voor
te bereiden. We houden jullie op de hoogte.

#groensintgilliswaas #sintgilliswaas #deklinge #meerdonk #sintpauwels #groen #SGWerkenVoorU