't Kalf is aanzienlijk veiliger

01 November 2021

't Kalf is aanzienlijk veiliger

Enkele weken geleden werden aan de Klingedijkstraat en de Kluizendijkstraat wegversmallingen aangebracht bij het binnenrijden van de bebouwde kom ’t Kalf.

Verderop werden ook enkele as-verschuivingen aangebracht om de snelheid van de weggebruikers te verminderen en zo de verkeersveiligheid op deze drukke straat te verbeteren.

Bewoners kunnen nu gemakkelijker uit hun oprit de straat oprijden.

Bovendien is de verlaagde snelheid ook goed nieuws voor de fietsers, die langs deze straten zullen moeten omrijden, wanneer over enkele maanden het provinciebestuur de fietssnelweg van De Klinge naar Sint-Gillis tijdelijk zal afsluiten, om de verbetering en verbreding ervan te kunnen uitvoeren.

Meer info