04 mrt 2021

Standpunt Groen Sint-Gillis-Waas betreffende dempen vijver te Sint-Pauwels.

Het bedrijf Adjuvans heeft bij de provincie een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk dempen van de vijver gelegen tussen de Zandstraat, de Vlasrootstraat en de Bagoniewijk.

De aanvraag veroorzaakt heel wat ongerustheid in de buurt over het mogelijke verlies van de natuurwaarden van de fauna en flora in en rond de vijver, de kwaliteit van de aangevoerde grond en mogelijke risico’s, het effect op de mobiliteit en gekoppelde overlast, …
Er  werden 33 bezwaren ingediend.

De vijver heeft een idyllisch uitzicht. Het is wel privéterrein en dus minder toegankelijk voor omwonenden.  Ook blijkt dat de natuurwaarden van de huidige vijver eerder beperkt zijn.  Dit is een gevolg van de grote diepte in combinatie met de steile oevers. Ook veroorzaken de bladeren en naalden van de nabijgelegen bomen een verzuring van het water.

Het plan om de vijver gedeeltelijk te dempen kan dus kansen bieden om de ecologische waarde van het resterende gedeelte aanzienlijk te verbeteren. De herinrichting als ondiepere poel met flauwe oevers zou de afstemming als voortplantingsplaats voor  padden en bruine kikkers (niet voor de geelzwarte brulkikker) kunnen optimaliseren.  Om deze functie als paaiplaats te garanderen is echter een beheersplan noodzakelijk.

Rond de poel zou een overgangszone kunnen ontwikkeld worden die extensief gemaaid kan worden. Tussen de poel en de houtkant kan zich een ruigte ontwikkelen.  Ook kan er overwogen worden om de oever van de poel deels en tijdelijk te laten begrazen door runderen van het naburig weiland om op die manier een gunstige dynamiek te realiseren door het creëren van een open drassige zone.

Mogelijkheden dus …

Met het schepencollege hebben we nochtans een negatief advies uitgebracht.

We zijn van oordeel dat de aanvraag voor een aantal belangrijke aspecten onvoldoende garanties biedt.

Zo is de combinatie van de bufferfunctie en de natuurfunctie problematisch. Er is inderdaad de intentie om de omstandigheden als broedplaats te verbeteren maar er zijn ook plannen om samen met Aquafin de poel als bufferbekken te gebruiken. Bij de werken aan de Zandstraat zou het afstromingswater in de poel terechtkomen. Daar de kwaliteit van dit water (met zout, oliën, ..) een negatief effect kan hebben op de aanwezige fauna en flora, dient hiervoor een oplossing gezocht te worden. Dit ontbreekt.

Er is onduidelijkheid over de verenigbaarheid tussen de aan te voeren grond en de te ontvangen grond naar stabiliteit en kwaliteit van de aan te voeren grond. In de omgevingsvergunning ontbreekt de studie van de bodemsaneringskundige. Een evaluatie naar de impact op bodem en grondwater kan enkel gebeuren op basis van de vermelding dat de gronden zullen voldoen aan de waarden zoals vermeld in de reglementering voor bodemsanering en -bescherming (bijlage V van het Vlarebo).
 
Ook de duur van de periode waarin de grond of slib zal worden aangevoerd is onduidelijk.  De gronden zouden per jaar in 3 of 4 campagnes van telkens 2 à 3 weken worden aangevoerd. De vergunning wordt voor onbepaalde duur aangevraagd. Dit zou willen zeggen dat de uitvoering van de handelingen tot 5 jaar kan duren. Deze termijn is onaanvaardbaar voor de directe omgeving rekening houdende met de transportbewegingen van het werfverkeer. De aanvraag zou een realistische uitvoeringstermijn moeten bevatten.

Ook de koelende factor van het gewenste geheel in vergelijking met de huidige toestand tijdens hittegolven is niet duidelijk.

 

Meer info: Herwin De Kind

Steeds als eerste op de hoogte: Infoformulier.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren